pl en

Klient:

Hagi Cosmetics

Zakres prac:

Identyfikacja wizualna Logo Packaging Druk

Branding firmy kosmetycznej oraz rozbudowana identyfikacja produktowa. Projekt objął opracowanie etykiet i opakowań dla kilku serii kosmetycznych (m.in. serii mydeł, balsamów, linii wakacyjnej, linii skierowanej dla dzieci). Identyfikacja jest tak skonstruowana, że pozwala budować bardzo spójną i wyrazistą markę, ale też pozwala na szeroką kreację w zakresie tworzenia nowych serii produktowych. Must Have 2017, finalista European Design Awards.

Client:

Hagi Cosmetics

Scope:

Brand Identity Logo Packaging Prints

Branding for Hagi cosmetics and complex product indentity. Work for this client involved design of etiquette and packaging of cosmetic lines (i.e. soap line, balm line, kids line, summer edition). The identity is thought in a way which allows to build a consistent and expressive brand but also makes it possible to introduce new lines of products. Winner of Must Have 2017 award, finalist of European Design Awards.

Klient:

Politechnika Warszawska

Zakres prac:

Identyfikacja wizualna Logo Packaging Druk

System komunikacji wizerunkowej Politechniki Warszawskiej i jej 20 Wydziałów. Branding wymagał wypracowania linii wykorzystywanej w uroczystych i administracyjnych sytuacjach, oraz języka komunikacji marketingowej niezbędnego do budowania nowoczesnej marki w kontakcie z młodym odbiorcą. Zadanie obejmowało wsparcie w komunikacji zmian wewnątrz Uczelni.

Client:

Politechnika Warszawska

Scope:

Brand Identity Logo Packaging Prints

Image communication for Warsaw University of Technology and its 20 departments. The identity is used in celebratory and official situations and at the same time to build communication which is attractive for the young generation. The task involved explaining the need for change within the University.

Klient:

Muzeum Plakatu Wilanów

Zakres prac:

Identyfikacja wizualna Logo Packaging Druk

Projekt jubileuszowej wystawy „Plakat – remediacje” przy współpracy z kuratorem profesorem Davidem Crowley'em z Royal College of Art. Projekt obejmował: koncepcję architektoniczną i opracowanie graficzne wystawy, projekt identyfikacji Biennale (multimedia, druki, plakat), projekt i skład dwóch tomów książek wydanych z okazji jubileuszu Biennale, projekt i implementacja strony konkursu „Plakat – remediacje” na platformie Tumblr.

Client:

Muzeum Plakatu Wilanów

Scope:

Brand Identity Logo Packaging Prints

Project for anniversary exhibition of “Poster—remediation” created in collaboration with the curator, professor David Crowley from Royal College of Art. The project involved the architecture concept, exhibition identity, Biennale identity (multimedia, prints, posters), design and typesetting of two book volumes. Design and implementation of the website for “Poster—remediation” on Tumblr platform.

Klient:

Macaroni Tomato

Zakres prac:

UX Projekt Implementacja

Kreowanie wizerunku marki w sieci i uspójnienie komunikacji na: informacyjnej stronie wizerunkowej, blogu oraz sklepie on-line. Nowoczesne multimedia, dopracowany layout oraz wysmakowana typografia posłużyły do podkreślenia walorów marki, zbudowania optymalnej przestrzeni do prezentacji produktu oraz zwiększenia mechanizmów sprzedażowych. Mobile Trends 2017.

Client:

Macaroni Tomato

Scope:

UX Project Implementation

Creation of the client’s digital image and consistent communication within website, blog and on-line shop. Up-to-date multimedia, refined layout and sophisticated typography helped to expose brand’s qualities, to built optimal space for product presentation and to enhance e-commerce mechanisms. Mobile Trends 2017 award.

p r z e j d ź  d o  s t r o n y
g o  t o  w e b s i t e
made by SUPERSKRYPT